Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 30 listopada 2010

Of Birds And Men


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Rynek Starego Miasta. Listopad 2010.
Warszawa, Old Town's Market Square. November 2010.


Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Sony A500 + Minolta AF 35-105mm f3.5-4.5.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Image Data Converter SR Ver.3 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.1 komentarz:

Mª Angeles y Jose pisze...

Que bonitas son y como alegran los jardines y plazas....aunque ensucian mucho todos los monumentos y luego cuesta mucho quitar todos los escrementos.

Besos

Related Posts with Thumbnails