Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 29 kwietnia 2012

Magnolie


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

wtorek, 17 kwietnia 2012

First


(c) Piotr Woźniak
Pierwszy tulipan w tym roku na naszej działce... Kwiecień 2012
First tulip in our garden this year... April 2012.

sobota, 7 kwietnia 2012

Happy Easter
(c) Gardeniggers

Radosnych, pogodnych Świąt Wielkiejnocy życzą Beata, Piotr i kotka Eos.
Happy, Cheerful Easter from Beata, Piotr and Eos the cat.

Backstreet Hero IV


(c) Piotr Woźniak
Warszawa, koniec marca 2012.
Warsaw, end of March 2012.
Related Posts with Thumbnails