Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 17 kwietnia 2012

First


(c) Piotr Woźniak
Pierwszy tulipan w tym roku na naszej działce... Kwiecień 2012
First tulip in our garden this year... April 2012.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails