Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 27 czerwca 2009

Od Owady
(c) Piotr Woźniak

Od Owady
(c) Piotr Woźniak

Od Kwiaty (Piotr)
(c) Piotr Woźniak

Od Tak blisko...

(c) Piotr Woźniak

piątek, 26 czerwca 2009

Od Rosarium
(c) Beata Sobolewska-Woźniak
Od Stworzenia
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Od Stworzenia
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

wtorek, 23 czerwca 2009

Od Kwiaty (Beata)
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Od Owady
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

niedziela, 21 czerwca 2009

Od Portrety
(c) Piotr Woźniak

piątek, 19 czerwca 2009

Od Stworzenia (Piotr)

(c) Piotr Woźniak
Od Jest tylko światło...

(c) Piotr Woźniak
Od Jest tylko światło...

(c) Piotr Woźniak

Od Jest tylko światło...

(c) Piotr Woźniak

Od Jest tylko światło...
(c) Piotr Woźniak

niedziela, 14 czerwca 2009

Od Na Starówce (Beata)
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Od Na Starówce (Beata)
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Od Na Starówce (Beata)
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Od Na Starówce (Piotr)
(c) Piotr Woźniak

Od Na Starówce (Piotr)
(c) Piotr Woźniak

Od Jednym okiem...
(c) Piotr Woźniak

Od Ptaki

(c) Piotr Woźniak

wtorek, 9 czerwca 2009

Od Kwiaty (Beata)
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

sobota, 6 czerwca 2009

Od Owady (Piotr)
(c) Piotr Woźniak

Od Owady (Piotr)
(c) Piotr Woźniak

Od Kwiaty (Piotr)

(c) Piotr Woźniak

Od Tak blisko...
(c) Piotr Woźniak
Related Posts with Thumbnails