Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 6 czerwca 2009

Od Owady (Piotr)
(c) Piotr Woźniak

Od Owady (Piotr)
(c) Piotr Woźniak

Od Kwiaty (Piotr)

(c) Piotr Woźniak

Od Tak blisko...
(c) Piotr Woźniak

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails