Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 29 lipca 2010

Sunflower Extravagance


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko ZD 35mm MACRO.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

środa, 28 lipca 2010

City Of Angels


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

... Miasto Aniołów...

Gdańsk, z archiwum 2009.
Gdańsk, from the 2009 archive.


Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Panasonic Lumix FZ28.

poniedziałek, 26 lipca 2010

Parallel Dreams - La Réponse de Monsieur Magritte


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Lipiec 2010.
Warszawa, Old Town. July 2010.


Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Lost In The Human World II


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Gdańsk, z archiwum 2009.
Gdańsk, from the 2009 archive.


Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Panasonic Lumix FZ28.

niedziela, 25 lipca 2010

Wilanów Palace

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 2 - 4 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 5 (c) Piotr Woźniak

Warszawa, Pałac w Wilanowie. Lipiec 2010.
Warszawa, Wilanów Palace. July 2010.

Zdjęcia 2 - 4 zrobione przy użyciu / Shots 2 - 4 taken with: Canon S90.
Zdjęcie 1 zrobione przy użyciu / Shot 1 taken with: Samsung EX1
Zdjęcie 5 zrobione przy użyciu / Shot 5 taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm


Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

piątek, 23 lipca 2010

Lost In The Human World


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Rynek Nowego Miasta. Lipiec 2010.
Warszawa, New Town Market Square. July 2010.


Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.

czwartek, 22 lipca 2010

Liber Somni, Capitulus VII. Abiego.


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, Park przy Pałacu w Wilanowie. Lipiec 2010.
Warszawa, Wilanów's Palace Park. July 2010.


Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Canon S90
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

środa, 21 lipca 2010

And When Jacob Fought With An Angel


All above photos (c) Piotr Woźniak


A kiedy walczył Jakub z aniołem
I kiedy pojął że walczy z Bogiem
Skrzydło świetliste bódł spoconym czołem
Ciało nieziemskie kalał pyłem z drogi
I wołał Daj mi Panie bo nie puszczę
Błogosławieństwo na teraz i na potem

A kaftan jego cuchnął kozim tłuszczem
A szaty Pana mieniły się złotem

On sam zaś Pasterz lecz o rękach gładkich
W zapasach wołał: Łamiesz moje prawa
I żądasz jeszcze abym sam z nich zakpił
Ciebie co bluźnisz grozisz błogosławił! -

A szaty Pana mieniły się złotem
Kaftan Jakuba cuchnął kozim tłuszczem

- W niewoli praw twych i w ludzkiej niewoli
Żyłem wśród zwierząt obce karmiąc plemię
Jeśli na drodze do wolności stoisz
Prawa odrzucę precz a Boga zmienię!

I w tym spotkaniu na bydlęcej drodze
Bóg uległ i Jakuba błogosławił
Wprzód mu odjąwszy władzę w jednej nodze
By wolnych poznać po tym że kulawi

And when Jacob fought with an angel
And when he realized that he was fighting with God
A wing of light he pricked sweaty forehead
The body of unearthly fouled dust from the road
Give me O Lord he cried because I did not let
Blessing for now and then

A doublet of him goat fat stank
And Lord's clothes sparkled with gold

He the Shepherd, but of smooth hands
In wrestling he cried: You're breaking my rights
And yet you are asking me to jibe at them
What you're blaspheming bless you threaten! -

And Lord's clothes sparkled with gold
Jacob's doublet smelled goat fat

- In captivity of your rights and human slavery
I have lived among animals feeding alien tribe
If you are standing on the road to freedom
Laws I'll cast away and change my God!

And in that meeting by the bovine road
God has gone under and blessed Jacob
He subtracts the power in one leg first
To know the free ones they're lame

Sorry for this sleazy translation...

Warszawa, przedstawienie w ramach Street Art Festival. Lipiec 2010.
Warszawa, performance at Street Art Festival. July 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.

niedziela, 18 lipca 2010

Plantain Lily


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Panasonic Lumix FZ28

sobota, 17 lipca 2010

The Blue Dragonfly


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

czwartek, 15 lipca 2010

Queen Of The Shadow


All above photos (c) Beata Sobolewska-Woźniak

Hortensje na naszym balkonie ;-)
Hydrangeas on our balcony ;-)

Zdjęcia wykonane przy użyciu / Shots taken with: Panasonic Lumix FZ28

środa, 14 lipca 2010

The Organ-Grinder And The Parrot

1.

2.

3.

4.

5.
Photo 1. (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 2 - 5 (c) Piotr Woźniak

Warszawa, Rynek Starego Miasta. Lipiec 2010.
Warszawa, Old Town Market Square. July 2010.


Zdjęcie 1. wykonane przy użyciu / Shot 1. taken with: Canon S90
Zdjęcia 2 - 4 wykonane przy użyciu / Shots 2 -4 taken with: Olympus E-520 + Zuiko 70-300mm
Zdjecie 5. wykonane przy użyciu / Shot 5. taken with: Samsung EX1

wtorek, 13 lipca 2010

Caffeteria


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, Wilanów. Lipiec 2010.
Warszawa, Wilanów. July 2010.

Zdjęcie zrobione przy pomocy / Shot taken with: Canon S90.

poniedziałek, 12 lipca 2010

Corazón Flamenco


All above photos (c) Piotr Woźniak

Warszawa, występ zespołu "Corazón Flamenco" na Pl. Konstytucji. Lipiec 2010.
Warszawa, the "Corazón Flamenco" group performance on Constitution Square. July 2010.

Zdjęcia wykonane przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

niedziela, 11 lipca 2010

Parallel Dreams - ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ


(c) Gardendiggers
(Photo: Piotr Woźniak, 
Visual Concept: Beata Sobolewska-Woźniak, Piotr Woźniak)

...Know Thyself...

Warszawa, lipiec 2010.
Warszawa, July 2010.
Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

sobota, 10 lipca 2010

Citywalk XXI


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

 Wrocław, widok na Św. Elżbietę z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czerwiec 2010.
Wrocław, sight to St. Elisabeth from Mathematic Tower of Wrocław University. June 2010.

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Panasonic Lumix FZ28.

czwartek, 8 lipca 2010

Parallel Dreams - Send Me An Angel


(c) Gardendiggers
(Photo: Piotr Woźniak, 
Visual Concept: Beata Sobolewska-Woźniak, Piotr Woźniak)


Warszawa, lipiec 2010.
Warszawa, July 2010.
Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

wtorek, 6 lipca 2010

Hoe is het licht, de heer Vermeer?


(c) Piotr Woźniak


Warszawa, lipiec 2010.
Warszawa, July 2010.
Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

By The Vistula River - After A Big Water


All above photos (c) Beata Sobolewska-Woźniak

 Warszawa, okolice mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Lipiec 2010.
Warszawa, around the Śląsko-Dąbrowski Bridge. July 2010.

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Canon S90.

niedziela, 4 lipca 2010

Citywalk XX


(c) Piotr Woźniak

 Warszawa, ul. Emilii Plater. Lipiec 2010.
Warszawa, Emilia Plater Str. July 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1. HDR.

sobota, 3 lipca 2010

Merry-Go-Round
All above photos (c) Piotr Woźniak

 Łódź, Manufaktura. Maj 2010.
Łódź, Manufaktura. May 2010.

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm (28-84mm equiv.).

czwartek, 1 lipca 2010

Of Glass, Stone And Steel

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Photos 2, 4, 5 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 3, 6 (c) Piotr Woźniak

Warszawa, ul. Puławska. Czerwiec 2010.
Warszawa, Puławska Str. June 2010.

Zdjęcia 2, 4, 5 zrobione przy użyciu / Photos 2, 4, 5 taken with: Canon S90.
Zdjęcia 1, 3, 6 zrobione przy użyciu / Photos 1, 3, 6 taken with: Samsung EX1
Related Posts with Thumbnails