Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 18 maja 2014

Cozy And Warm


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

sobota, 17 maja 2014

Morning Story


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

piątek, 16 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak

czwartek, 15 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak

środa, 14 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak

wtorek, 13 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak

poniedziałek, 12 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak

niedziela, 11 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak
Related Posts with Thumbnails