Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 28 lutego 2012

Norwegian Rhapsody


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Koty Norweskie Leśne.
Norwegian Forest Cats.


Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, Warszawa, 25-26 luty 2012.
International Cat Show, Warsaw, 25-26 february 2012.

piątek, 24 lutego 2012

wtorek, 21 lutego 2012

piątek, 17 lutego 2012

February The 17th - International Cats Day

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Photos 1, 2 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 3 - 8 (c) Piotr Woźniak

sobota, 11 lutego 2012

Sparrow
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Luty 2012.
Warsaw, Old Town. February 2012.

środa, 8 lutego 2012

Kalanchoe


(c) Piotr Woźniak

piątek, 3 lutego 2012

A Dream Within VI


(c) Beata Sobolewska-Woźniak
Related Posts with Thumbnails