Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 28 lutego 2012

Norwegian Rhapsody


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Koty Norweskie Leśne.
Norwegian Forest Cats.


Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, Warszawa, 25-26 luty 2012.
International Cat Show, Warsaw, 25-26 february 2012.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails