Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 30 marca 2010

Pralnia Dywanów / Dry Carpet


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Łódź, ul. Piotrkowska. Marzec 2010.
Łódź, Piotrkowska Str. March 2010,

poniedziałek, 29 marca 2010

niedziela, 28 marca 2010

Somewhere In The Fields


(c) Beata Sobolewska-Woźniak(c) Piotr Woźniak


Gdzieś wśród mazowieckich pól... Marzec 2010.
Somewhere in the fields of Masovia... March 2010.
 

czwartek, 25 marca 2010

Citywalk XV                

(c) Beata Sobolewska-Woźniak

 

Warszawa, ul. Nowogrodzka 12. Marzec 2010.
Warszawa, Nowogrodzka Str. 12. March 2010.

środa, 24 marca 2010

Backstreet Hero II
All photos (c) Piotr Woźniak

W bocznych uliczkach można spotkać kogoś takiego... Pan i władca na krańcu... płotu.
On the sidestreets you can meet someone alike... Master and ruler at the end of... the fence.

Warszawa, Bielany. Marzec 2010.
Warszawa, Bielany. March 2010.

wtorek, 23 marca 2010

Citywalk XIV - The Clocksmith


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, ul. Bracka (przy Placu Trzech Krzyży). Marzec 2010.
Warszawa, Bracka Street (near Three Crosses Square). March 2010.
 

poniedziałek, 22 marca 2010

Where Squirrels Play
All photos (c) Piotr Woźniak

Warszawa, Bielany - Lasek Lindego; Łazienki Królewskie (ostatnie zdjęcie). Marzec 2010.
Warszawa, Bielany - Linde's Wood; Royal Łazienki Park (last photo). March 2010.

niedziela, 21 marca 2010

Corne d'abondance


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, Łazienki Królewskie - Nowa Pomarańczarnia. Marzec 2010.
Warszawa, Royal Łazienki Park - New Orangery. March 2010.

sobota, 20 marca 2010

Spring Has Come!


(c) Piotr Woźniak(c) Piotr Woźniak(c) Piotr Woźniak

20th Of March - International Sparrow Day


(c) Piotr Woźniak(c) Piotr Woźniak(c) Piotr Woźniak


(c) Piotr Woźniak


W ciągu ostatnich 30 lat populacja wróbli w miastach Europy drastycznie spada. W Londynie i Hamburgu ich liczba spadła o 80%. W Warszawie. W latach 80 XX w. było 50 tys. par. Teraz jest ich 40% mniej.
Wróbel towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Spróbujcie wyobrazić sobie miasto bez ich świergotu.
Naukowcy ogłosili 20 marca Światowym Dniem Wróbla.
Over the past 30 years the population of sparrows in cities of Europe falls dramatically. In London and Hamburg, their number decreased by 80%. In Warsaw, in the 80-ties of XX century, was 50 thousands pairs. Now there are 40% less.
Sparrow accompanies a man for thousands years. Try to imagine the city without their chirp.
Scientists announced the 20th of March as a International Sparrow Day.

piątek, 19 marca 2010

Coming Soon...


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

środa, 17 marca 2010

Underground


(c) Piotr Woźniak(c) Piotr Woźniak

wtorek, 16 marca 2010

Nightwalk XV


(c) Beata Sobolewska-Woźniak
(c) Piotr Woźniak
(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, Stare Miasto, Plac Zamkowy. Marzec 2010.
Warszawa, Old Town, Castle Square. March 2010.

poniedziałek, 15 marca 2010

Art Of Green II - Solo


(c) Beata Sobolewska-Woźniak(c) Beata Sobolewska-Woźniak
(c) Beata Sobolewska-Woźniak
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

niedziela, 14 marca 2010

Kawka / Jackdaw


(c) Piotr Woźniak

Corvus monedula

sobota, 13 marca 2010

Citywalk XIII - Krakowiacy i Górale / Cracovians And Highlanders


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Jeden z atlantów kamienicy - Krakowiak.
One of the tenement's atlants - Cracovian.(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Jeden z atlantów kamienicy - Góral.
One of the tenement's atlants - Highlander.(c) Beata Sobolewska-WoźniakWarszawa, ulica Mokotowska 57. Kamienica Rodryga Mroczkowskiego, tzw. "Krakowiacy i Górale", zbudowana w latach 1900 - 1904. Marzec 2010.
Warszawa, Mokotowska Street 57. Rodryg Mroczkowski's Tenement House, so-called "Cracovians And Highlanders", built 1900 - 1904. March 2010.

piątek, 12 marca 2010

Sunshine Award


Dla blogera jedną z najcenniejszych nagród jest ta przyznana przez drugiego blogera, przez czytelnika.
Dziękujemy Ci, Paula!

For a blogger one of the most valuable prize is awarded by another blogger, the reader. 
Thank you, Paula!

Tak więc Sunshine Award przekazujemy dalej... hm... trudny wybór...
So pass on the Sunshine Award ... hm ... tough choice ...

czwartek, 11 marca 2010

Postcards From Pandora


(c) Piotr Woźniak
(c) Piotr Woźniak

środa, 10 marca 2010

Chamber Works Vol. 2


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

wtorek, 9 marca 2010

Citywalk XII


(c) Piotr Woźniak


Warszawa, Plac Zbawiciela. Marzec 2010.
Warszawa, Saviour Square. March 2010.
 

poniedziałek, 8 marca 2010

Wetlands Revisited


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

To samo miejsce, co w poście "Wetlands", tyle że widziane oczami Beaty...
The same place as in post "Wetlands", but seen through Beata's eyes...
(c) Beata Sobolewska-Woźniak(c) Beata Sobolewska-WoźniakWarszawa. Mokradła w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Okolice Starej Miłosny. Luty 2010.
Warszawa. Wetlands in Masovian Landscape Park. Neighbourhood of Stara Miłosna. February 2010.
Related Posts with Thumbnails