Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 20 marca 2010

20th Of March - International Sparrow Day


(c) Piotr Woźniak(c) Piotr Woźniak(c) Piotr Woźniak


(c) Piotr Woźniak


W ciągu ostatnich 30 lat populacja wróbli w miastach Europy drastycznie spada. W Londynie i Hamburgu ich liczba spadła o 80%. W Warszawie. W latach 80 XX w. było 50 tys. par. Teraz jest ich 40% mniej.
Wróbel towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Spróbujcie wyobrazić sobie miasto bez ich świergotu.
Naukowcy ogłosili 20 marca Światowym Dniem Wróbla.
Over the past 30 years the population of sparrows in cities of Europe falls dramatically. In London and Hamburg, their number decreased by 80%. In Warsaw, in the 80-ties of XX century, was 50 thousands pairs. Now there are 40% less.
Sparrow accompanies a man for thousands years. Try to imagine the city without their chirp.
Scientists announced the 20th of March as a International Sparrow Day.

1 komentarz:

ER pisze...

These are wonderful, especially the third one. I love the wing play. :)

Related Posts with Thumbnails