Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 30 marca 2010

Pralnia Dywanów / Dry Carpet


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Łódź, ul. Piotrkowska. Marzec 2010.
Łódź, Piotrkowska Str. March 2010,

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails