Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 28 września 2011

Daemons And Ghosts


(c) Piotr Woźniak

Kraków, wrzesień 2011.
Cracow, September 2011.

czwartek, 22 września 2011

Wilanów Palace Gardens


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Pałac w Wilanowie. Wrzesień 2011.
Warszawa, Wilanów Palace. September 2011

środa, 21 września 2011

Tales From The Stone Garden - Just Eternity


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Pałac w Wilanowie. Wrzesień 2011.
Warszawa, Wilanów Palace. September 2011.

sobota, 17 września 2011

Talk To The Moon


(c) Piotr Woźniak

czwartek, 15 września 2011

poniedziałek, 12 września 2011

See You On The Meadows Of Heaven...Masza
09/1995 - 09/09/2011

Straciliśmy naszą małą, drogą przyjaciółkę... Była z nami przez 16 lat...
We've lost our little, dear friend... She was with us for 16 years...

piątek, 9 września 2011

Light And Darkness


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Wrzesień 2011.
Warszawa, Old Town. September 2011.

czwartek, 1 września 2011

Lingua Divina


(c) Piotr Woźniak


Related Posts with Thumbnails