Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 22 września 2011

Wilanów Palace Gardens


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Pałac w Wilanowie. Wrzesień 2011.
Warszawa, Wilanów Palace. September 2011

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Byłam w Wilanowie rok po roku. Wielkie zmiany, ale jeszcze nie wszystko jest zrewitalizowane.

Related Posts with Thumbnails