Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 30 czerwca 2011

Piano Sonata


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Łazienki Królewskie, Pałac Myślewicki. Czerwiec 2011.
Warszawa, Royal Baths Park, Myślewicki Palace. June 2011.

niedziela, 26 czerwca 2011

Spirit Of The Water


(c) Piotr Woźniak

piątek, 24 czerwca 2011

poniedziałek, 20 czerwca 2011

sobota, 18 czerwca 2011

The Rose Garden
(c) Piotr Woźniak


wtorek, 14 czerwca 2011

Dancing Gods Revisited


(c) Piotr Woźniak

Szklarnie Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Warszawa, czerwiec 2011.
Greenhouse of Botanical Garden in Powsin. Warszawa, June 2011.

niedziela, 12 czerwca 2011

Toruń - The Castle

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 1 - 3 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 4, 5 (c) Piotr Woźniak

Toruń. Ruiny zamku krzyżackiego. Na ostatnim zdjęciu widoczne gdanisko - wieża ustępowa (latryna), umiejscowiona poza obrębem murów i połączona z zamkiem przez kryty ganek. Jedyna część zamku zachowana w całości.
Toruń. Ruins of Teutonic Knights castle. On the last picture you can see "gdanisko" - the latrine tower, located outside the castle walls and connected with it by the passage. It's the only part of the castle that survived as a whole.

sobota, 11 czerwca 2011

Parallel Dreams - In The Chinese Arbour


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, chińska altana w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie. Czerwiec 2011.
Warszawa, chinese arbour in Botanical Garden of Polish Science Academy in Powsin. June 2011.

środa, 8 czerwca 2011

niedziela, 5 czerwca 2011

Rose Chafer


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Kruszczyca złotawka (cetonia aurata) żerująca na dzikiej róży.
Rose chafer (cetonia aurata) feeding on the wild rose flower.

sobota, 4 czerwca 2011

piątek, 3 czerwca 2011

środa, 1 czerwca 2011

Pałac Myślewicki


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Pałac Myślewicki w Łazienkach Królewskich. Maj 2011.
Warszawa, Myślewicki Palace in the Royal Baths Park. May 2011.
Related Posts with Thumbnails