Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 12 czerwca 2011

Toruń - The Castle

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 1 - 3 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 4, 5 (c) Piotr Woźniak

Toruń. Ruiny zamku krzyżackiego. Na ostatnim zdjęciu widoczne gdanisko - wieża ustępowa (latryna), umiejscowiona poza obrębem murów i połączona z zamkiem przez kryty ganek. Jedyna część zamku zachowana w całości.
Toruń. Ruins of Teutonic Knights castle. On the last picture you can see "gdanisko" - the latrine tower, located outside the castle walls and connected with it by the passage. It's the only part of the castle that survived as a whole.

1 komentarz:

Mª Angeles y Jose pisze...

El reportaje es muy bonito!

Destacando la primera foto que me parece genial.

Besos

Related Posts with Thumbnails