Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 7 czerwca 2013

Joki
(c) Piotr Woźniak
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Joki Kiyo'Kag*PL, kocurek norweski leśny, 4 miesiące.
Joki Kiyo'Kag*PL, norwegian forest cat, male, 4 months old.
Related Posts with Thumbnails