Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 29 czerwca 2012

Rosarium


(c) Piotr Woźniak

piątek, 22 czerwca 2012

Hosta


(c) Piotr Woźniak

sobota, 9 czerwca 2012

You And Me


(c) Piotr Woźniak

piątek, 8 czerwca 2012

Water Green


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, czerwiec 2012.
Warsaw, June 2012.

czwartek, 7 czerwca 2012

"Bonny Swans"


(c) Piotr Woźniak
Warszawa, czerwiec 2012.
Warsaw, June 2012.

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Eos
(c) Piotr Woźniak

Na zdjęciach: Eos White Kota*PL, kotka Norweska Leśna.
On photographs: Eos White Kota*PL, Norwegian Forest Cat female.
Related Posts with Thumbnails