Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 7 czerwca 2012

"Bonny Swans"


(c) Piotr Woźniak
Warszawa, czerwiec 2012.
Warsaw, June 2012.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Już brzydkie kaczątka pływają. Super! Niedługo będziemy obserwować pomnożone piękno.

Related Posts with Thumbnails