Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 18 października 2008


(c) Piotr Woźniak


(c) Piotr Woźniak

czwartek, 25 września 2008

Tatry - jesienne wędrówki.


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

(c) Beata Sobolewska-Woźniak
Related Posts with Thumbnails