Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 31 sierpnia 2010

The Branch Society
(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.

poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Between The Light And Shadow VI


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

niedziela, 29 sierpnia 2010

Bring On The Light


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Canon S90
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

czwartek, 26 sierpnia 2010

When You Pass Away, I'll Be Here


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko 70-300mm.

środa, 25 sierpnia 2010

Soulwindows IV


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Wilanów. Lipiec 2010.
Warszawa, Wilanów. July 2010

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Canon S90.

poniedziałek, 23 sierpnia 2010

Grass Snake


(c) Piotr Woźniak

Zaskroniec (Natrix natrix) - pospolity w Europie, niegroźny wąż. Żywi się żabami, rybami i małymi gryzoniami. Samice dorastają do 120 cm, wyjątkowo do 2 metrów, samce osiągają 70 do 100 cm. Lubi tereny podmokłe, bagniste lub w pobliżu jezior. Na Litwie zaskroniec był uważany za zwierzę święte - przynosił szczęście. Gatunek chroniony. Niewielka populacja zaskrońców żyje w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie pod Warszawą.
Grass snake (Natrix natrix) - common in Europe, a harmless snake. It feeds on frogs, fish and small rodents. Females can grow to 120 cm, exceptionally up to 2 meters, males 70 to 100 cm. Grass snake likes wetlands, swampy terrains or near the lakes. In Lithuania, the grass snake was regarded as a sacred animal - bring good luck. Protected species. A small population of grass snakes lives in the Botanical Garden of Polish Science Academy in Powsin near Warsaw.

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko 70-300mm.

niedziela, 22 sierpnia 2010

Fairy Tale IV
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Canon S90
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2. 

sobota, 21 sierpnia 2010

Set The Controls For The Heart Of The Sun... Part II


(c) Piotr Woźniak


Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.
Tytuł inspirowany przez / Title inspired by: Pink Floyd.

czwartek, 19 sierpnia 2010

Gdańsk - Oldest House

1.

2.

3.
Photos 1, 2 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photo 3 (c) Piotr Woźniak

 Gdańsk, ulica Mariacka i najstarsza kamienica (zdjęcie 2), zbudowana w 1451 r. W tle Bazylika Mariacka. Sierpień 2010.
Gdańsk, Mariacka Str. and oldest house (photo 2), built 1451. In the background St. Mary's Church. August 2010.

Zdjęcia 1, 2 zrobione przy użyciu / Shots taken with: Panasonic Lumix FZ28.
Zdjęcie 3 zrobione przy użyciu / Shot 3 taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm.

środa, 18 sierpnia 2010

Sunflower Extravagance II - The Summer Essence
(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.

wtorek, 17 sierpnia 2010

Gdańsk - Artus Court

1.

2.

3.

4.
Photos 2 - 4 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photo 1 (c) Piotr Woźniak

Gdańsk, Dwór Artusa. Sierpień 2010.
Gdańsk, Artus Court. August 2010.

Zdjęcia 2 - 4 zrobione przy użyciu / Shots 2 - 4 taken with: Panasonic Lumix FZ28.
Zdjęcie 1 zrobione przy użyciu / Shot 1 taken with: Samsung EX1. 

poniedziałek, 16 sierpnia 2010

Parallel Dreams - Soul Asleep


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel paint Shop Pro Photo X2.

sobota, 14 sierpnia 2010

Corazón Flamenco II


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, występ zespołu "Corazón Flamenco" na Pl. Konstytucji. Sierpień 2010.
Warszawa, the "Corazón Flamenco" group performance on Constitution Square. August 2010.

Zdjęcia wykonane przy użyciu / Shots taken with: Panasonic Lumix FZ28.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

wtorek, 10 sierpnia 2010

...Kiss???


(c) Piotr Woźniak

Wrocław, Ogród Botaniczny, czerwiec 2010.
Wrocław, Botanical Garden, June 2010.
 Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm.

poniedziałek, 9 sierpnia 2010

Tin Woodman's Bride


(c) Piotr Woźniak

Wrocław, Rynek. Czerwiec 2010.
Wrocław, Market Square. June 2010.

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

niedziela, 8 sierpnia 2010

Nightwalk XVII

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 1 - 2 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 3 - 5 (c) Piotr Woźniak

Gdańsk, Stary Port i Marina, lipiec 2010.
Gdańsk, Old Harbour and Marina, July 2010.

Zdjęcia 1 - 2 wykonano przy użyciu / Shots 1 - 2 taken with: Canon S90.
Zdjęcia 3 - 5 wykonano przy użyciu / Shots 3 - 5 taken with: Samsung EX1.

Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

sobota, 7 sierpnia 2010

Drop Story V
(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko ZD 35mm Macro.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

piątek, 6 sierpnia 2010

Gdańsk Seen From The City Hall Tower

1.
Długi Targ (Long Market) and Złota Brama (Golden Gate).

2.

3.

4.

5.
City Hall.
Photos 1 - 3 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 4 - 5 (c) Piotr Woźniak
Gdańsk, lipiec 2010.
Gdańsk, July 2010.

Zdjęcia 1 - 3 wykonano przy użyciu / Shots 1 - 3 taken with: Panasonic Lumix FZ28.
Zdjęcia 4 - 5 wykonano przy użyciu / Shots 4 -5 taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm.
 

czwartek, 5 sierpnia 2010

Parallel Dreams - Water Muse


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie wykonane przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.

środa, 4 sierpnia 2010

Gdańsk - The Old Harbour

1.
A Medieval Great Crane, called "Żuraw" in Old Harbour. Built 1442-1444, it was able to increase a weight of 4 tonnes to a height of 11 meters. The Crane was used for ships loading and putting their masts. Mechanism were two drums with diameter of six meters. As a driving force a people walking inside the drums were used.2.

3.

4.

5.
Brama Straganiarska (Stall Gate), one of the medieval "water gates" in Gdańsk.6.
The Great Crane itself is also a "water gate" - it's Brama Szeroka (Wide Gate).7.
"Sołdek" - the first ship built in Poland after the II World War.8.
"Black Pearl". Behind the ship the Swan Tower - remaining of city walls.9.
The passengers wharf in Old Harbour.
Photos 1, 3, 4, 5, 8 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 2, 6, 7 (c) Piotr Woźniak

Gdańsk, Stary Port. Lipiec 2010.
Gdańsk, Old Harbour. July 2010.


Zdjęcia 1, 3, 4, 5, 8 zrobione przy użyciu / Shots 1, 3, 4, 5, 8 taken with: Panasonic Lumix FX28.
Zdjęcia 2, 6, 7 zrobione przy użyciu / Shots 2, 6, 7 taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm.

poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Nocturne VII

1.

2.

3.

4.
Photo 1 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 2 - 4 (c) Piotr Woźniak

Upłynęło wiele czasu od ostatniego posta z cyklu "Nocturne". Czas najwyższy na kolejny. Tym razem Bazylika Mariacka w Gdańsku - największa gotycka świątynia zbudowana z cegieł na świecie.
It's been a long time since the last post of "Nocturne" series appeared. High time for the new one. This time St. Mary Church in Gdańsk, the largest brick gothic church in the world.

Zdjęcie 1 zrobione przy użyciu / Shot 1 taken with: Canon S90.
Zdjęcia 2 - 4 zrobione przy użyciu / Shots 2 - 4 taken with: Samsung EX1.Related Posts with Thumbnails