Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 29 sierpnia 2010

Bring On The Light


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Canon S90
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

1 komentarz:

Patrick Lucas pisze...

Excellent cadrage

Related Posts with Thumbnails