Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 23 sierpnia 2010

Grass Snake


(c) Piotr Woźniak

Zaskroniec (Natrix natrix) - pospolity w Europie, niegroźny wąż. Żywi się żabami, rybami i małymi gryzoniami. Samice dorastają do 120 cm, wyjątkowo do 2 metrów, samce osiągają 70 do 100 cm. Lubi tereny podmokłe, bagniste lub w pobliżu jezior. Na Litwie zaskroniec był uważany za zwierzę święte - przynosił szczęście. Gatunek chroniony. Niewielka populacja zaskrońców żyje w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie pod Warszawą.
Grass snake (Natrix natrix) - common in Europe, a harmless snake. It feeds on frogs, fish and small rodents. Females can grow to 120 cm, exceptionally up to 2 meters, males 70 to 100 cm. Grass snake likes wetlands, swampy terrains or near the lakes. In Lithuania, the grass snake was regarded as a sacred animal - bring good luck. Protected species. A small population of grass snakes lives in the Botanical Garden of Polish Science Academy in Powsin near Warsaw.

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko 70-300mm.

1 komentarz:

David pisze...

Great pictures. I love the reflection in the first picture.

Related Posts with Thumbnails