Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 31 października 2010

White Heathers


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko 70-300mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

sobota, 30 października 2010

Unexpected Companion Of Solitude


(c) Piotr Woźniak

Kraków, Październik 2010.
Kraków, October 2010.


Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 40-150mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

piątek, 29 października 2010

Kraków - Planty


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Kraków, Planty. Październik 2010.
Kraków, Planty. October 2010.


Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Liber Somni, Capitulus VIII


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

środa, 27 października 2010

Lost In The Human World IV

1.

2.

3.
Photo 2 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 3 (c) Piotr Woźniak
Kraków. Październik 2010.
Kraków. October 2010.

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Canon S90 (2), Olympus E-520 + Zuiko ED 40-150mm (1, 3).
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

wtorek, 26 października 2010

Kraków - Holy Cross

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 1-3 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 4-5 (c) Piotr Woźniak

Kościół św. Krzyża (XIV w.), jeden z najstarszych w Krakowie. Październik 2010.
Holy Cross Church (XIV cent.), one of the oldest in Cracow. October 2010.

Zdjęcia 1-3 wykonano przy użyciu / Shots 1-3 taken with: Canon S90.
Zdjcia 4-5 wykonano przy użyciu / Shots 4-5 taken with: Samsung EX1.


Obróbka cyfrowa / Digital processing: 1-3 Digital Photo Professional (RAW), 1-5 Corel Paint Shop Pro Photo X2.

sobota, 23 października 2010

Spring Will Come Someday (Planting Crocuses)


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

piątek, 22 października 2010

Before The First Black Frost


(c) Piotr Woźniak


Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ZD 35mm Macro.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

środa, 20 października 2010

Szuster Palace / Pałacyk Szustra


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa Mokotów, Pałacyk Szustra. Październik 2010.
Warszawa Mokotów District, Szuster Palace (XVIII-XIX century). October 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2. HDR.

poniedziałek, 18 października 2010

Autumn Poetry

(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ZD 35mm Macro.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

niedziela, 17 października 2010

Elements Of Fall II
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Mazowiecki Park Krajobrazowy. Październik 2010.
Warszawa, Masovian Landscape Park. October 2010.


Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

The Gardener


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

czwartek, 14 października 2010

Elements Of Fall
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Park Na Kamionku. Październik 2010.
Warszawa, Kamionek Park. October 2010.

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2. HDR.

St. Mary


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Nowe Miasto. Kościół Nawiedzenia NMP (tzw. św. Marii). Lato 2010.
Warszawa, New Town.  Church of the Visitation of the Most Blessed Virgin Mary (so-called St. Mary). Summer 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm + Sony 0,7x Wide Converter.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

wtorek, 12 października 2010

St. Anna


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Wilanów. Kościół św. Anny. Lato 2010.
Warszawa, Wilanów. St. Anna's church. Summer 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

poniedziałek, 11 października 2010

Lost In The Human World III


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Gdańsk, lato 2010.
Gdańsk, Summer 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu  / Shot taken with: Panasonic Lumix FZ28.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Silkypix Developer Studio 3.0 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

niedziela, 10 października 2010

The Autumn Garden - What's in The Grass
(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

sobota, 9 października 2010

Sky Peregrination II
(c) Piotr Woźniak


Warszawa, Park Kępa Potocka. Wrzesień 2010.
Warszawa, Potocka Clump Park. September 2010.


Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Samsung RAW Converter 3 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

piątek, 8 października 2010

Time To Leave The Nest... Soon.

Pamiętacie "Łabędzie gniazdo"? Odwiedziliśmy je ponownie. Młode wyrosły...
Do you remember "Swan's Nest"? We visited them again. Youngsters grew...


(c) Piotr Woźniak


Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

poniedziałek, 4 października 2010

The Autumn Garden - Dahlias


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko 70-300mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

niedziela, 3 października 2010

The Visitor


(c) Piotr Woźniak

Październik 2010.
October 2010.
Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

sobota, 2 października 2010

"Follow The Emerald Of Eternity""If you recall the name, you recall the sight
Of the perennial and of the eternal light"
Therion, "Path To Arcady"


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Łazienki Królewskie. Koniec września 2010.
Warszawa, Royal Baths Park. End of september 2010.

Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Samsung RAW Converter 3, Corel Paint Shop Pro Photo X2.
Related Posts with Thumbnails