Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 31 października 2010

White Heathers


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko 70-300mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.
Related Posts with Thumbnails