Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 26 października 2010

Kraków - Holy Cross

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 1-3 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 4-5 (c) Piotr Woźniak

Kościół św. Krzyża (XIV w.), jeden z najstarszych w Krakowie. Październik 2010.
Holy Cross Church (XIV cent.), one of the oldest in Cracow. October 2010.

Zdjęcia 1-3 wykonano przy użyciu / Shots 1-3 taken with: Canon S90.
Zdjcia 4-5 wykonano przy użyciu / Shots 4-5 taken with: Samsung EX1.


Obróbka cyfrowa / Digital processing: 1-3 Digital Photo Professional (RAW), 1-5 Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails