Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 23 października 2010

Spring Will Come Someday (Planting Crocuses)


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

2 komentarze:

veredit pisze...

wonderful! The French say the right gardeners:

La terre est en bas ...

Today, it looked exactly the same with me - it had tulips and daffodils in the series .

Auf das nächste Frühjahr liebe Freunde!!!

isabella

Sciarada pisze...

I think the result will be excellent ready to see it!

Related Posts with Thumbnails