Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 8 października 2010

Time To Leave The Nest... Soon.

Pamiętacie "Łabędzie gniazdo"? Odwiedziliśmy je ponownie. Młode wyrosły...
Do you remember "Swan's Nest"? We visited them again. Youngsters grew...


(c) Piotr Woźniak


Zdjęcia zrobione przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails