Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 26 stycznia 2014

Winter Lady


(c) Piotr Woźniak

Na zdjęciach / On photos - Eos Whitekota*PL, kotka norweska leśna / norwegian forest cat, female.

wtorek, 3 grudnia 2013

wtorek, 29 października 2013

poniedziałek, 28 października 2013

niedziela, 27 października 2013

The Fall Dalliance (I)


(c) Piotr Woźniak

Related Posts with Thumbnails