Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 24 marca 2012

środa, 21 marca 2012

Early Spring Landscape


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, marzec 2012.
Warsaw, March 2012.

czwartek, 15 marca 2012

Hunting Girl
(c) Piotr Woźniak
Warszawa, Saska Kępa. Marzec 2012.
Warsaw, Saska Kępa. March 2012.

niedziela, 11 marca 2012

Wetlands Spring - Still Frozen. Part Two.
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stara Miłosna, mokradła w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Marzec 2012.
Warsaw, Stara Miłosna, wetlands in the Masovian Landscape Park. March 2012.

sobota, 10 marca 2012

Wetlands Spring - Still Frozen. Part One.


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Stara Miłosna, mokradła w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Marzec 2012.
Warsaw, Stara Miłosna, wetlands in the Masovian Landscape Park. March 2012.

niedziela, 4 marca 2012

Citywalk XLI


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Nowe Miasto. Marzec 2012.
Warsaw, New Town. March 2012
Related Posts with Thumbnails