Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 11 marca 2012

Wetlands Spring - Still Frozen. Part Two.
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stara Miłosna, mokradła w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Marzec 2012.
Warsaw, Stara Miłosna, wetlands in the Masovian Landscape Park. March 2012.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails