Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 10 marca 2012

Wetlands Spring - Still Frozen. Part One.


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Stara Miłosna, mokradła w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Marzec 2012.
Warsaw, Stara Miłosna, wetlands in the Masovian Landscape Park. March 2012.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

11 marca podobno trzeszczał po nogami. Piękne lodowe brzozy.

Related Posts with Thumbnails