Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 29 października 2013

poniedziałek, 28 października 2013

niedziela, 27 października 2013

The Fall Dalliance (I)


(c) Piotr Woźniak

piątek, 11 października 2013

Splendid Autumn
(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Related Posts with Thumbnails