Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 30 marca 2011

Signs Of Life II
(c) Piotr Woźniak

wtorek, 29 marca 2011

Love Is In The Air


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zaloty słoni w Warszawskim ZOO. Marzec 2011. PS. Tak, było szczęśliwe zakończenie ;-)
Wooing elephants in the Warsaw ZOO. March 2011. PS. Yes, there was happy end ;-)

poniedziałek, 28 marca 2011

The Element


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, marzec 2011.
Warszawa, March 2011.

niedziela, 27 marca 2011

Dukat & Zulus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Photos 2, 5, 6, 7 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 3, 4, 8, 9 (c) Piotr Woźniak
Dukat (ojciec) i Zulus (syn). Lwy w Warszawskim ZOO. Marzec 2011.
Dukat (father) and Zulus (son). Lions in Warsaw ZOO. March 2011.

sobota, 26 marca 2011

Biały Potok


(c) Piotr Woźniak

Tatry, Biały Potok. Marzec 2011.
Tatry Mountains, White Creek. March 2011.

niedziela, 20 marca 2011

sobota, 19 marca 2011

piątek, 18 marca 2011

Au Revoir L'Hiver

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Łazienki Królewskie (3 - 5), Park Ujazdowski (1 - 2), Zamek Ujazdowski (6 - 7). Luty 2011.
Warszawa, Royal Baths Park (3 - 5), Ujazdowski Park (1 - 2), Ujazdowski Castle (6 - 7). February 2011.

czwartek, 17 marca 2011

Courtyard III


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, luty 2011.
Warszawa, February 2011.

środa, 16 marca 2011

Young Jedi
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Plac Zamkowy. Marzec 2011.
Warszawa, Castle Square. March 2011.

wtorek, 15 marca 2011

Rhapsody In Blue


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, marzec 2011.
Warszawa, March 2011.

poniedziałek, 14 marca 2011

Changing Of The Guard
(c) Piotr Woźniak

Zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Warszawa, marzec 2011.
Changing of the Guard at the Tomb of the Unknown Soldier. Warszawa, March 2011.

niedziela, 13 marca 2011

Cat Show!


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Międzynarodowa Wystawa Kotów, Warszawa, 12-13 marca 2011.
International Cat Show, Warszawa, 12-13 March 2011.
Related Posts with Thumbnails