Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 12 marca 2013

Citywalk XLIV
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, marzec 2013.
Warsaw, March 2013.
Zdjęcia wykonano / Shots taken with: Olympus XZ-1.
Related Posts with Thumbnails