Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 4 marca 2011

"The Great Gig In The Sky"


(c) Piotr Woźniak

Tytuł i zdjęcia inspirowane przez / Title and photos inspired by: Pink Floyd.


Warszawa, Most Poniatowskiego. Luty 2011.
Warszawa, Poniatowski Bridge. February 2011.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails