Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 26 marca 2011

Biały Potok


(c) Piotr Woźniak

Tatry, Biały Potok. Marzec 2011.
Tatry Mountains, White Creek. March 2011.

1 komentarz:

Forest Dream Weaver pisze...

Lovely images......especially the patterns on rocks.Looks like a beautiful place.

Best wishes!

Related Posts with Thumbnails