Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 1 marca 2011

Winter Tale XI - Who Lives In The Park?


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Łazienki Królewskie. Prawdopodobnie szczur wędrowny (rattus norvegicus) - ktoś wie? Luty 2011.
Warszawa, Royal Baths Park. Probably brown norway rat (rattus norvegicus)- anybody knows?. February 2011.

2 komentarze:

Chwile... pisze...

Przynajmniej się pożywi. Może to karczownik, one żyją w pobliżu wody.

Gardendiggers pisze...

Niewykluczone... chociaż ten kolega chyba jest za duży na karczownika... Ale i tak powodzi mu się nieźle ;-)

Related Posts with Thumbnails