Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 13 marca 2011

Cat Show!


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Międzynarodowa Wystawa Kotów, Warszawa, 12-13 marca 2011.
International Cat Show, Warszawa, 12-13 March 2011.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Są piękne, ale mnie i tak bardziej się podobają dachowce.

Related Posts with Thumbnails