Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 8 marca 2011

Forgotten Citizens X


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, marzec 2011.
Warszawa, March 2011.

1 komentarz:

young-eclectic-encounters pisze...

WOW what wonderful photos such beautiful subject so skillfully presented
Johnina :^A

Related Posts with Thumbnails