Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 29 marca 2011

Love Is In The Air


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zaloty słoni w Warszawskim ZOO. Marzec 2011. PS. Tak, było szczęśliwe zakończenie ;-)
Wooing elephants in the Warsaw ZOO. March 2011. PS. Yes, there was happy end ;-)

1 komentarz:

Mª Angeles y Jose pisze...

Que bonitos!

La naturaleza nos regalas grandes momentos.

Besos

Related Posts with Thumbnails