Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 16 marca 2011

Young Jedi
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Plac Zamkowy. Marzec 2011.
Warszawa, Castle Square. March 2011.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails