Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 14 października 2010

St. Mary


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Nowe Miasto. Kościół Nawiedzenia NMP (tzw. św. Marii). Lato 2010.
Warszawa, New Town.  Church of the Visitation of the Most Blessed Virgin Mary (so-called St. Mary). Summer 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 14-42mm + Sony 0,7x Wide Converter.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails