Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Between The Light And Shadow VI


(c) Piotr Woźniak

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital Processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

1 komentarz:

veredit pisze...

Wonderfully sensitive set the scene!

Related Posts with Thumbnails