Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 24 marca 2010

Backstreet Hero II
All photos (c) Piotr Woźniak

W bocznych uliczkach można spotkać kogoś takiego... Pan i władca na krańcu... płotu.
On the sidestreets you can meet someone alike... Master and ruler at the end of... the fence.

Warszawa, Bielany. Marzec 2010.
Warszawa, Bielany. March 2010.

2 komentarze:

veredit pisze...

Fantastic photographs! A real hunter, very attentive and very beautiful. They really eat squirrels?

ER pisze...

You know something? This looks like a Scottish wildcat! I suspect Babooshka is part wildcat. They have bred with domestic cats so much that they're almost extinct.

Related Posts with Thumbnails