Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 13 marca 2010

Citywalk XIII - Krakowiacy i Górale / Cracovians And Highlanders


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Jeden z atlantów kamienicy - Krakowiak.
One of the tenement's atlants - Cracovian.(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Jeden z atlantów kamienicy - Góral.
One of the tenement's atlants - Highlander.(c) Beata Sobolewska-WoźniakWarszawa, ulica Mokotowska 57. Kamienica Rodryga Mroczkowskiego, tzw. "Krakowiacy i Górale", zbudowana w latach 1900 - 1904. Marzec 2010.
Warszawa, Mokotowska Street 57. Rodryg Mroczkowski's Tenement House, so-called "Cracovians And Highlanders", built 1900 - 1904. March 2010.

2 komentarze:

agaw pisze...

fajne prace

gogouci pisze...

Beautiful finds and photos. This is a walk I'd love to take.

Related Posts with Thumbnails