Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 10 lipca 2010

Citywalk XXI


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

 Wrocław, widok na Św. Elżbietę z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czerwiec 2010.
Wrocław, sight to St. Elisabeth from Mathematic Tower of Wrocław University. June 2010.

Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Panasonic Lumix FZ28.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails