Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 12 lipca 2010

Corazón Flamenco


All above photos (c) Piotr Woźniak

Warszawa, występ zespołu "Corazón Flamenco" na Pl. Konstytucji. Lipiec 2010.
Warszawa, the "Corazón Flamenco" group performance on Constitution Square. July 2010.

Zdjęcia wykonane przy użyciu / Shots taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

1 komentarz:

veredit pisze...

I call that be the right time, right place! Excellent vivid images!

Related Posts with Thumbnails