Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 4 lipca 2010

Citywalk XX


(c) Piotr Woźniak

 Warszawa, ul. Emilii Plater. Lipiec 2010.
Warszawa, Emilia Plater Str. July 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1. HDR.

1 komentarz:

veredit pisze...

A fantastic perspective and by the incredibly blue sky the scene gets something very futuristic.

Related Posts with Thumbnails