Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 22 lipca 2010

Liber Somni, Capitulus VII. Abiego.


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, Park przy Pałacu w Wilanowie. Lipiec 2010.
Warszawa, Wilanów's Palace Park. July 2010.


Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Canon S90
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails